Opleiding BHV Basis

Heeft u personeel in dienst? Dan bent u volgens de Arbowet verplicht dagelijks tenminste één bedrijfshulpverlener (BHV’er) binnen uw bedrijf aanwezig te hebben. Deze is verantwoordelijk voor het bestrijden van een beginnende brand, het verlenen van eerste hulp en het begeleiden van een ontruiming.

Wat leert u tijdens de BHV Basiscursus

Eerste Hulp

  • Alarmeren van BHV en algemene hulpverleningsregels
  • Uitwendige wonden: brandwonden, oogletsels, kneuzingen en verstuikingen, botbreuken, ontwrichtingen en wervel-letsels
  • Reanimatie en gebruik van de AED

Brandbestrijding en Ontruiming

  • Brand en gevaren bij brand
  • De taak van de BHV’er bij een brand en een ontruiming
  • Voorbereiding van een ontruiming

Meld u nu aan

Opleiding BHV Basis € 299,00 (excl. btw)

Doel en Doelgroep

Doel: De deelnemer leert alle vaardigheden die een professioneel bedrijfshulpverlener als verantwoordelijke dient te kennen bij calamiteiten. Te denken valt aan EHBO, brandbestrijding en begeleiding bij ontruiming.

Doelgroep: Alle werkende die geen BHV hebben. De wet stelt de werkgever namelijk verplicht ervoor te zorgen dat de veiligheid op de werkplaats wordt gegarandeerd door middel van BHV-ers.

Opleiding

Inhoud: de opleiding bestaat uit 50% theorie (hoe te handelen bij calamiteiten, AED, eerste hulp, ontruiming communicatie, beperken en bestrijden van beginnende brand) 50% praktijklessen (de theoretische kaders toepassen).

  • Duur: 2 dagen
  • Cursuswijze: Klassikaal
  • Niveau: MBO

Examentraining en Examen

De opleiding bestaat uit 2 lesdagen, gedurende de lessen wordt er geoefend en wordt je daardoor voorbereidt op het examen. De laatste dag worden er geëxamineerd, het examen bestaat uit een schriftelijke toets en praktijktoets. Mocht het zijn dat je het examen niet hebt gehaald, dan kan je deze in korte tijdsbestek herkansen. Alle deelnemers die toegelaten worden en elke les aanwezig zijn, daar staan wij garant voor dat hij of zij slaagt voor het examen.

Register en Certificaat

Je ontvangt na het slagen thuis je certificaat. Tevens wordt je in het register van de opleidingsexpert geregistreerd, zodat je jaarlijks een gratis (herhaaldag) uitgenodigd wordt tegen gereduceerd tarief en je altijd een kopie van je certificaat kunt opvragen.

Prijzen: €299,- exclusief 21% BTW
Startdatum: Maandelijks

Schrijf u in voor de opleiding BHV Basis